Biografi

Ebba Forsberg

Ebba Forsberg tillbringade sin barndom huvudsakligen i Västindien och Afrika, på grund av föräldrarnas arbete. Den tidiga och intensiva kontakten med det engelska språket har gjort att hon känner sig lika hemma med svenska som med engelska, men också att hon upplever det som att hon delvis har fallit emellan de båda språken — som om varken det ena eller det andra ger henne tillfredsställande uttrycksmöjligheter.

Det är ett av skälen till att hennes eget textskrivande går långsamt, och hon har därför inlett ett samarbete med sin syster Kajsa Ribbing. Resultatet blev en skiva med i huvudsak Ebbas musik och Kajsas texter. Jämfört med hur det annars ser ut idag är Ebba, 32, äldre än en genomsnittlig debutant, något som hon bevisar inte alls behöver vara en nackdel, snarare tvärtom. Texterna vittnar till stor del om det stundtals komplicerade i att leva, om erfarenhet av smärta och svåra val, men också om försonlighet och begynnande mognad. Det kan bitvis vara tungt, men det är inte omöjligt.

Måhända är det uttjatat, men livet är förhoppningsvis en process, och i den processen handlar det om att komma till allt större klarhet om vem man är. Sant är förmodligen också att ju mer man vet, desto mer förstår man att man ingenting vet. Att acceptera och komma tillrätta med detta leder ofta –paradoxalt nog — till en ökad säkerhet, till den sorts tro som tål tvivel. För Ebbas del är detta att skriva musik och sjunga en del i det större, och här gäller det att på samma gång som musiken ger uttryck för den hon är, är den ett sätt för henne att ta reda på mer om sig själv.

Under de tio senaste dryga tio åren har Ebba etablerat sig som körsångerska i svenskt musikliv. Man finner henne t. ex. på Eldkvarns Himmelska Dagar från 1986 (vilket f. ö. var Ebbas första inspelning) och nu senast på Ulf Lundells På Andra Sidan Drömmarna. Däremellan finns flera skivor, turnéer och konserter med dessa artister och andra, som bl. a. Peter LeMarc för att nämna någon. Hon har även spelat dragspel i Traste Lindéns Kvintett.